Početna

Ovdje ćete naći inormacije o obukama koje su dostupne početnicima u biznisu, kao i priručnike i smjernice koje će vam približiti zakonske regulative u ovoj oblasti. Takođe na ovim stranama objavljujemo konkurse za mjesta u biznis inkubatorima, gdje bi vaš start-up bio najbezbjedniji.

Na ovim stranama ćete dobiti ažurirane informacije o zakonskim regulativama relevantnim za biznis sektor, informacije o obukama i seminarima koji vam mogu biti od koristi, izvještaje o stanju biznis sektora u regionu, priručnike, kontakt listu preduzeća aktivnih u regionu.

U našim opštinama postoje oblasti predviđene za biznis zone, gdje i domaći i strani biznisi mogu pokrenuti poslovanje pod povoljnim uslovima. Na ovim stranama se možete informisati o uslovima, lokalnim i nacionalnim subvenicijama, kao i o zakonskim regulativama i odlukama vezano za ovu temu.