Пројекат “Будимо креативни”

Пројекат “Будимо креативни”

Почела је имплементација пројекта  “Будимо креативни” који спроводи
Општина Беране, а који финансира Завод за запошљавање Црне Горе у склопу професионалне
рехабилитације и активне политике запошљавања и запошљавања особа са инвалидитетом.
Пројекат  “Будимо креативни” даје допринос запошљавању лица са инвалидитетом, кроз
усвајање знања и развијање вјештина за квалитетно и успјешно обављање посла из области
израде накита, сувенира и предмета од дрвета. Пројектом дајемо стручну помоћ приликом оспособљавања и
образовања особа са инвалидитетом за тржиште рада.
Пројекат је почео 25.10.2017. године. Партнери на пројекту су ЈУ ССШ “Вукадин Вукадиновић’’,
и “Туристичка организација Беране”. Партнер ЈУ ССШ “Вукадин
Вукадиновић” ће вршити обуку особа са инвалидитетом за обављање послова и занимања из области
израде накита, сувенира и предмета од дрвета.Са њима смо имали врло добру сарадњу на претходним пројектима под називом “Пружите нам шансу” и „Мала школа угоститељства“ гђе су се особе са инвалидитетом обучавале за посао у грађевинској и угоститељској струци. Програм образовања ће трајати три (3) мјесеца или 200 радних сати/часова. Метод рада у овом плану обуке је теорија, пракса и супервизија.
Пројектом је предвиђена промоција, одабир кандидата за обуку, обука за рад и евалуација пројекта, запошљавање 6 особа у току пројекта, као и 2 особе по завршетку пројекта.
По завршетку обуке, полазници ће након провјере знања добити сертитификат за израду накита, сувенира и предмета од дрвета. Такође, пројектом је планирано да се набави туристичка кућица у којој би се продавали сувенири, по завршетку пројекта. Основни циљ пројекта „Будимо креативни“ доприноси смањењу сиромаштва, кроз
повећање запослености особа са инвалидитетом у Беранама.
Лица са инвалидитетом су међу најсиромашнијима, најугроженијим и највише маргинализованим
групама, а политика социјалне инклузије је тек недавно уведена, чиме се повећало учешће
социјално рањивих група у квалитетном образовању и обуци за пристојно запослење.
Директни корисници пројекта су особе са инвалидитетом са евиденције Завода за запошљавање – биро рада Беране, који ће се оспособити за обављање дјелатности израде накита , сувенира и премета од дрвета. Десет лица са инвалидитетом ће похађати обуку.

27535426_10212953960078239_2099394986_o

Nema komentara

Pošalji komentar