Treća i četvrta radionica TOB na temu “Digital promotion tools”

U RBC je 27. i 28. jula oržana treća i četvrta radionica u okviru projekta „Primjena inovacija u preduzetništvu u pograničnom regionu CG i KiM koji finansira Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Na prezentaciji se govorilo o digitalnim alatkama za promociju (digital promotion tools), gdje se prvog dana posebno obratila pažnja na TRIPADVISOR (veb

Завршни испит

После тромјесечне обуке која је трајала од 5-ог маја до 15-ог јула, у Регионалном бизнис центру Беране је 25. јула 2016. године одржан завршни испит за стицање звања рачуноводствени техничар (рачуновођа). Програм је реализован од стране Института рачуновођа и ревизора Црне Горе у сарадњи са Заводом за запошљавање . Кроз обуку је прошло 16 полазника

Последње предиспитно предавање у оквиру пројекта “Стручна обука за звање рачуноводствени техничар (рачуновођа)”

15.07.2016. године одржана је завршна радионица за обуку и стручно оспособљавање за рачуноводственог техничара (рачуновођу). Тема радионице била је Закон о стечају. Предавач Раде Шћекић изнио је основне одредбе Закона, услове, начин покретања и спровођење стечаја. Истакао је да се стечајни поступак спроводи ради колективног намирења повјерилаца стечајног дужника, уновчавањем његове имовине и подјелом прикупљених

Radionica TOB na temu “Digital promotion tools”

U okviru projekta „Primjena inovacija i preduzetništvo u pograničnom regionu Crne Gore i KiM“ održane su prve dvije radionice u prostorijama Regionalnog biznis centra Berane 12. 07 2016. godine. Kroz projekat CBC – Prekogranična saradnja sa KiM, jedna od aktivnosti je upoznavanje lokalne turističke zajednice sa značajem DIGITAL PROMOTION TOOLS. Cilj predavanja je podizanje svijesti

Припрема за предстојећи испит

Десето предавање у оквиру програма „Стручна обука за звање рачуноводствени техничар (рачуновођа) одржано је 7. јула 2016 . године у просторијама Регионалног бизнис центра Беране. Тема овог предавања је била обнављање градива из претходног периода и припрема учесника за полагање предстојећег завршног испита, као и састављање извјештаја. У првом дијелу предавање је држао Радојко Бошковић,

Обука за рачуновође (фото+аудио)

У оквиру програма „Стручна обука за звање рачуноводствени техничар (рачуновођа)“, одржано је девето предавање у просторијама Регионалног бизнис центра Беране  30. јуна 2016. године. Предавачи су са Института рачуновођа и ревизора Црне Горе Раде Шћекић и Љатифа Дељанин. Тема предавања се односила на закључни лист, састављање биланса стања и успјеха, порез на добит и састављање