“Рачуноводствени прописи”

Колико је рачуновођа битан за једну фирму јасно говори и податак да готово свака компанија која држи до високог квалитета пословања има запосленог и рачуновођу, али врло често и читав сектор рачуноводства, у коме поред осталих раде и они. Заправо се сматра да је рачуноводство ослонац сваке компаније, а невезано за то чиме се она

“Oбрачун амортизације основних средстава у рачуноводствене сврхе”

Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе (ИРРЦГ) спроводи пројекат „Рачуноводство за бољу будућност“, и данас је у просторијама Регионалног бизнис центра одржана седма радионица. На данашњој радионици говорило се о основним средствима – некретнинама, постројењима, опреми и нематерјалној имовини. У уводном дијелу предавање је водила Љатифа Дељанин, савјетница у ИРРЦГ. Она је говорила о поступку

“Порески систем и закон о ПДВ-у”

На петој и шестој радионици Института рачуновођа и ревизора Црне Горе(ИРРЦГ) које су данас одржане у Регионалном бизнис центру, говорило се о пореском систему и закону о ПДВ-у, гдје је Раде Шћекић, извршни директор ИРРЦГ ближе упутио учеснике у тематику функционисања пореског система Црне Горе и о систему ПДВ-а у ЦГ . Други дио предавања