Пројекат “Будимо креативни”

Почела је имплементација пројекта  “Будимо креативни” који спроводи Општина Беране, а који финансира Завод за запошљавање Црне Горе у склопу професионалне рехабилитације и активне политике запошљавања и запошљавања особа са инвалидитетом. Пројекат  “Будимо креативни” даје допринос запошљавању лица са инвалидитетом, кроз усвајање знања и развијање вјештина за квалитетно и успјешно обављање посла из области израде