Попуњавање пореске пријаве

Данас је у просторијама Регионалног бизнис центра Беране, одржано последње предавање које организује Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе, за стицање звања рачуноводствени техничар. Тема данашњег предавања је попуњавање пореске пријаве пореза на добит. У другом дијелу предавања било ријечи о евентуалним нејасноћама из претходног градива и припрема за предстојећи завршни испит. Предавачи су Ђорђе

KЊИЖЕЊЕ БИЛАНСА УСПЈЕХА И БИЛАНСА СТАЊА

На петнаестом предавању за стицање звања рачуноводствени техничар,које је данас одржано у просторијама РБЦ- Беране , а које организује Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе, говорило се о предзакључним књижењима биланса успјеха и биланса стања. У другом дијелу предавања се говорило о Закону на добит правних лица и међународним стандардима финансијског извјештавања. Предавање је водио

Биланс стања и биланс успјеха

У Регионалном бизнис центру данас је одржано четрнаесто предавање Института рачуновођа и ревизора Црне Горе, за стицање звања рачуноводствени техничар. Тема данашњег предавања је била припрема биланса стања и биланса успјеха, док се практични дио односио на предзакључна књижења. Предавање је водио Драган Бубања – Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе. Од литературе полазницима је

Закон о порезу на добит правних лица

На тринаестом предавању Института рачуновођа и ревизора Црне Горе (ИРРЦГ), које је данас одржано у РБЦ ,говорило се на тему Закона о порезу на добит правних лица. У практичном дијелу полазници су наставили задатак са прошлог предавања, а односио се на предзакључна књижења. Предавање су водили Ђорђије Журић из Пореске управе Црне Горе и Драган

Финансијско извјештавање у складу са МРС

У просторијама Регионалног бизнис центра, одржано је предавање Института рачуновођа и ревизора Црне Горе, за стицање звања рачуноводствени техничар. На овом предавању је било ријечи о финансијском извјештавању у складу са међународним рачуноводственим стандардима, док се вјежба односила на предзакључна књижења. Предавање је водио Драган Бубања из ИРРЦГ. Полазницима је препоручено да од литературе користе

ГОДИШЊА ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

У Регионалном бизнис центру Беране одржано је једанаесто предавање, од планираних шеснаест, које организује Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе (ИРРЦГ) у партнерству са Заводом за  запошљавање Црне Горе (ЗЗЗЦГ). Полазници по завршеној обуци стичу звање рачуноводствени техничар. На данашњем предавању се говорило о годишњој пореској пријави пореза на доходак физичких лица (ГППФЛ). Предавање су

Sastanak na temu budućeg projekta

U Regionalnom biznis centru odrzan je sastanak sa predstavnicima humanitarne organizacije „Causes Communes“ iz Švajcarske. Causes Communes su predstavljali Lisa i Daniel Kaiser. Njihova organizacija se već 25 godina bavi humanitarnim radom na sjeveru Crne Gore. Razgovarano je o zajednickom ucescu na njihovom sledecem projektu. Naime, Danijel i Lisa su vlasnici kompanije  „Soldev “ iz

Закон на доходак физичких лица

На десетом предавању Инстититута рачуновођа и ревизора Црне Горе, које је данас одржано у РБЦ, говорило се о Закону на доходак физичких лица. У практичном дијелу, предавачи су на примјерима објаснили контирање благајне, пословне промјене за подизање новца и књижење путних налога. Предавачи су били Ђорђе Журић из Пореске управе Црне Гора и Драган Бубања

Имплементација пројекта “Будимо креативни”

У Регионалном бизнис центру је у току имплементација пројекта “Будимо креативни” који спроводи Општина Беране, а који финансира Завод за запошљавање Црне Горе у склопу професионалне рехабилитације и активне политике запошљавања и запошљавања особа са инвалидитетом. Пројекат “Будимо креативни” даје допринос запошљавању лица са инвалидитетом, кроз усвајање знања и развијање вјештина за квалитетно и успјешно

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI

                                                           JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI     Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Ministarstvo ekonomije u saradnji sa biznis centrima/jedinicama