D.O.O. REGIONALNI BIZNIS CENTAR BERANE OBJAVLJUJE JAVNI OGLAS ZA IZVRŠNOG DIREKTORA/ICU

Regionalni biznis centar
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
REGIONALNOG BIZNIS CENTRA
1.Izvršni direktor/ca RBC Berane
-Izvršilaca:1,na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine
-VII/1 nivo kvalifikacija obrazovanja
-najmanje 5 godina radnog iskustva,
da posjeduje iskustvo u razvoju preduzetništva,mikro , malih i srednjih preduzeća . da posjeduje iskustvo u pisanju u i realizaciji donatorskih finansiranih projekata /EU i drugi razvojni projekti/.
– odlično poznavanje engleskog jezika-čitanje,pisanje i konverzacije.Posjeduje znanje u korišćenju informacionih tehnologija (Microsoft,MS Office)
Potrebna dokumentacija:
-Prijava na slobodno radno mjesto,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Fotokopija lične karte(kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu,nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
–Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
-Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
Navedenu dokumentaciju u zatvorenoj koverti(na kojoj je potrebno ispisati :ime i prezime,adresu,kontakt telefon,naziv društva sa ograničenom odgovornošću i radnog mjesta)potrebno je dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:
Društvo sa ograničenom odgovornošću,Regionalni biznis Centar-Berane,Rudeš b.b.Sa naznakom: za javni oglas za radno mjesto,Izvršni direktor/ca
Kontakt telefon:069/043-966

Nema komentara

Pošalji komentar