Fabio Drago: Što više raditi na izgradnji regionalnog biznis centra u Beranama

Fabio Drago: Što više raditi na izgradnji regionalnog biznis centra u Beranama

Na izgradnji regionalnog biznis centra treba još više raditi, iako projekat uspostavljanja istog napreduje zadovoljavajućom dinamikom, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Berana Dragoslava Šćekića sa tim liderom Projekta jačanja kapaciteta i podrške lokalnoj samoupravi u implementaciji razvojnih projekata koji finansira Evropska Unija Fabiom Dragom.

Šćekić je kazao da kvalitetna komunikacija nastaviće se i ubuduće a lokalna uprava ulagaće napore na poboljšanju kapaciteta za pripremu projekata i njihovu implementaciju, posebno u kontekstu ograničenih finansijskih prilika i mogućnosti koje nude fondovi Evropske Unije.

Drago je istakao da projekat uspostavljanja regionalnog biznis centra napreduje zadovoljavajućom dinamikom i da treba razmišljati o nekim budućim projektima i temama na kojima bi Opštini mogli pružiti podršku.

“Kroz projekat izgradnje RBC-a treba unapređivati međuopštinsku saradnju među partnerima i prepoznati značaj iste, obzirom da su to temeljni koraci za buduće, još značajnije projekte”, ocijenio je on.

Projekat pod nazivom Uspostavljanje regionalnog biznis Centra – biznis inkubatora na sjeveroistoku Crne Gore realizuje se u okviru IPA I, Podrška reformi lokalne samouprave ,,Međuopštinski razvojni grant programi“ od decembra 2013. godine, u partnerstvu sa opštinama Plav, Andrijevica, Rožaje i Bijelo Polje i Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije.

Radovi na objektu su započeti u julu i do decembra prošle godine izvedeno je 80 odsto radova. Kako je saopšteno iz opštine Berane, sproveden je tender kojim je odabran trener koji treba da pruži obuku zaposlenima u preduzeću Regionalni biznis centar i opštinskim službenicima kroz tri trening modula, a pripremljen je tender za nabavku inventara u objektu Regionalnog biznis centra u skladu sa procedurama Evropske Unije.

Izvor: CDM

Nema komentara

Pošalji komentar