O nama

D.O.O. Regionalni biznis centar (RBC) je osnovan u martu 2015. godine u okviru projekta „Uspostavljanje regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom na sjeveroistoku Crne Gore“  koji je većim dijelom finansirala Evropska unija a realizovala Opština Berane u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije i opštinama Andrijevica, Bijelo Polje, Plav i Rožaje koje su i njegovi osnivači.

MISIJA
RASPOLOŽIVI KAPACITETI
OSNIVAČI
ODBOR DIREKTORA
ZAPOSLENI