Podrška investitorima

U Crnoj Gori postoje različiti vidovi podrške investitorima kako sa nacionalnog tako i sa lokalnog nivoa. Ovdje se investitori mogu bliže upoznati koje vrstu podrške mogu dobiti ukoliko žele da svoj biznis razvijaju u Crnoj Gori.

NACIONALNE SUBVENCIJE
LOKALNE SUBVENCIJE