Start-up biznisi

Regionalni biznis centar u Beranama, između ostalog, nudi podršku građanima koji planiraju pokretanje sopstvenog biznisa. U Crnoj Gori je uspostavljan trend stvaranja novih preduzeća koja generišu tražnju za različitim vidovima odgovarajuće finansijske i nefinansijske podrške. Istovremeno, Crnu Goru karakteriše strukturna nezaposlenost, nepovoljna starosna i kvalifikaciona struk­tura. Zbog toga je neophodno preduzeti mjere podrške, koje će omogućiti mladima koji su nezaposleni, kao i onima koji su ostali bez posla, povećanje kompetencija i konkurentnosti kako bi se omogućila njihova reintegracija u ekonomske tokove, kroz započinjanje sopst­venog biznisa ili kroz kreiranje novih radnih mjesta.

Regionalni Biznis centar pruža sledeće vrste ne-finansijske podrške za početnike u biznisu:

  • Savjetodavne usluge
  • Inkubacija preduzeća u okviru biznis inkubatora
  • Organizacija seminara i obuka
  • Informacije o drugim vidovima podrške koju obezbjeđuju drugi subjekti
  • Promocija preduzetništva