Попуњавање пореске пријаве

Данас је у просторијама Регионалног бизнис центра Беране, одржано последње предавање које организује Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе, за стицање звања рачуноводствени техничар. Тема данашњег предавања је попуњавање пореске пријаве пореза на добит. У другом дијелу предавања било ријечи о евентуалним нејасноћама из претходног градива и припрема за предстојећи завршни испит. Предавачи су Ђорђе

KЊИЖЕЊЕ БИЛАНСА УСПЈЕХА И БИЛАНСА СТАЊА

На петнаестом предавању за стицање звања рачуноводствени техничар,које је данас одржано у просторијама РБЦ- Беране , а које организује Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе, говорило се о предзакључним књижењима биланса успјеха и биланса стања. У другом дијелу предавања се говорило о Закону на добит правних лица и међународним стандардима финансијског извјештавања. Предавање је водио

Биланс стања и биланс успјеха

У Регионалном бизнис центру данас је одржано четрнаесто предавање Института рачуновођа и ревизора Црне Горе, за стицање звања рачуноводствени техничар. Тема данашњег предавања је била припрема биланса стања и биланса успјеха, док се практични дио односио на предзакључна књижења. Предавање је водио Драган Бубања – Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе. Од литературе полазницима је

Закон о порезу на добит правних лица

На тринаестом предавању Института рачуновођа и ревизора Црне Горе (ИРРЦГ), које је данас одржано у РБЦ ,говорило се на тему Закона о порезу на добит правних лица. У практичном дијелу полазници су наставили задатак са прошлог предавања, а односио се на предзакључна књижења. Предавање су водили Ђорђије Журић из Пореске управе Црне Горе и Драган