Fabio Drago: Što više raditi na izgradnji regionalnog biznis centra u Beranama

Na izgradnji regionalnog biznis centra treba još više raditi, iako projekat uspostavljanja istog napreduje zadovoljavajućom dinamikom, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Berana Dragoslava Šćekića sa tim liderom Projekta jačanja kapaciteta i podrške lokalnoj samoupravi u implementaciji razvojnih projekata koji finansira Evropska Unija Fabiom Dragom. Šćekić je kazao da kvalitetna komunikacija nastaviće se i ubuduće a