Биланс стања и биланс успјеха

Биланс стања и биланс успјеха

У Регионалном бизнис центру данас је одржано четрнаесто предавање Института рачуновођа и ревизора Црне Горе, за стицање звања рачуноводствени техничар. Тема данашњег предавања је била припрема биланса стања и биланса успјеха, док се практични дио односио на предзакључна књижења.

Предавање је водио Драган Бубања – Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе.

Од литературе полазницима је препоручено да користе :

Закон о порезу на добит правних лица и међународни стандарди финансијског извјештавања.

Nema komentara

Pošalji komentar