KЊИЖЕЊЕ БИЛАНСА УСПЈЕХА И БИЛАНСА СТАЊА

KЊИЖЕЊЕ БИЛАНСА УСПЈЕХА И БИЛАНСА СТАЊА

На петнаестом предавању за стицање звања рачуноводствени техничар,које је данас одржано у
просторијама РБЦ- Беране , а које организује Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе,
говорило се о предзакључним књижењима биланса успјеха и биланса стања.
У другом дијелу предавања се говорило о Закону на добит правних лица и међународним
стандардима финансијског извјештавања.
Предавање је водио Драган Бубања – Институт рачуновођа и ревизора Црне Горе.
Полазницима је од литературе препоручено да користе :
Закон о порезу на добит правних лица и међународни стандарди финансијског извјештавања.

Nema komentara

Pošalji komentar